Van harte welkom op de site van GVBS Kristus Koning – Assumpta.

Wij zijn een katholieke, Nederlandstalige basisschool. Een kleuterschool in Laken en een basisschool in Neder-Over-Heembeek. Wij vertegenwoordigen het opvoedingsproject van VZW Onderwijsinrichtingen Zusters Christelijke Scholen (OZCS) enerzijds en anderzijds verduidelijkt de tekst in bijlage onze schoolvisie:

“Het is waar dat kinderen met elkaar kunnen communiceren zonder elkaars taal te spreken.

Het is een uitdaging om kinderen met verschillende achtergrond bij elkaar te brengen zodat zij de gave kunnen gebruiken om elkaar beter te leren kennen.

Pas dan zullen verschillende bevolkingsgroepen opgroeien in de wetenschap dat ze veel met elkaar gemeen hebben en tegelijkertijd inzien wat elk van hen anders en uniek maakt.

Alleen als we ander leren kennen krijgen we respect voor elkaars overeenkomst en verschillen om in vrede te kunnen samenleven.”   Nelson Mandela